İçeriğe geç

Windows PowerShell hash alma

Get-FileHash Dosya -Algorithm MD5

Komut kullanışı ve çıktısı :

PS C:\Users\root\Desktop> Get-FileHash 1.txt -Algorithm MD5

Algorithm    Hash                    Path
---------    ----                    ----
MD5       10F469A3B1ACEF4CA30E978939B609B9      C:\Users\root\Desktop\1.txt

Geçerli olan algoritmalar

SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, MACTripleDES, MD5, RIPEMD160

certutil -hashfile Dosya MD5

Komut kullanışı ve çıktısı :

PS C:\Users\root\Desktop> certutil -hashfile 1.txt MD5
MD5 hash of 1.txt:
10f469a3b1acef4ca30e978939b609b9
CertUtil: -hashfile command completed successfully

 

Tarih:PowerShell