İçeriğe geç

Visual Studio 2017-2019 Report Viewer Ekleme/How to add Report Viewer to Visual Studio

Araçlar->Nuget Paket Yöneticisi->Paket Yöneticisi Konsoluna aşağıdaki kodu yapıştırarak çalıştırın.

Install-Package Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.WinForms

Proje Report View dahil edilmiştir. Artık araç kutusunda report viewer bulunması gerekmektedir.

Tarih:Visual Studio