İçeriğe geç

Değişkenler, Veri Türleri, Sabit Değişkenler

Değişkenler;
$ işareti ile tanımlanırlar.
Harf ve ya _ karakteri ile başlarlar.
Sayı ile başlayamazlar.
Türkçe karakterler içerebilir.
Büyük-küçük harfe duyarlıdırlar. (case-sensitive)
Atama Operatörü (=)

$tayfun = "tayfun erbilen";
$prototürk = "http://prototurk.com";
$_tayfun = "tayfun erbilen";

$Tayfun = "tayfun erbilen 2";
$tayfuN = "tayfun erbilen 3";

echo $tayfuN;

Veri Türleri (Data Types)
String “tayfun erbilen” ‘tayfun erbilen’
Integer 500, 200
Float (Double) 5.5, 7.2
Boolean (true, false)
Array (dizi)
Object (Nesne)
NULL
gettype()

$string = "tayfun erbilen";
$int = 500;
$float = 5.5;
$bool = false;
$array = array();
$object = new stdClass;
$null = NULL;
echo gettype($null);

Sabit Değişkenler;
define() fonksiyonu ile tanımlanır
Türkçe karakterler içerebilir
Sayı ile başlayamaz
Harf ya da _ işareti ile başlar
Büyük-küçük harfe duyarlıdır
Veri türlerinde;
Object hariç tüm veri türlerini kapsar.

$tayfun = "tayfun erbilen";
//echo $tayfun;

define("tayfun", "tayfun erbilen");
//define("Tayfun", "tayfun erbilen2");

echo tayfun;

Sihirli Karakterler
\t
\n
\\
\$
\’
\”

$test = "tayfun\t\t\t\nerbilen \\test\ ";

$ad = "Tayfun";

//echo "\$ad değişkeni $ad değerine eşittir";
//echo "Tayfun dedi ki: \"ben korkmam\"..";
echo 'Tayfun dedi ki: \'ben korkmam\'..';

 

 

 

 

 

 

Tarih:Php