İçeriğe geç

En Önemli ve En Sık Görülen HTTP Durum Kodları

EN ÖNEMLİ VE EN SIK GÖRÜLEN HTTP DURUM KODLARI

Sitenizdeki bir sayfayla ilgili olarak server’ınıza (sunucunuza) istekte bulunulduğunda, server’ınız (sunucunuz) isteğe yanıt olarak bir Http (Hyper Text Transfer Protocol) (hiper metin transferi protokolü) durum kodu döndürür. Bu durum kodu isteğin durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Örneğin; Kullanıcı bir browser’dan (tarayıcıdan) sayfanıza eriştiğinde. Önemli olan kısmı ise Google Bot (Google robotu) ve benzeri diğer bot’lar (robotlar) web sitelerini ziyaret ettiğinde aldıkları bu durum kodlarını anlamlandırır ve arama sonuçlarından çıkartacakları sayfaları, değişen sayfa adreslerini bu şekilde anlayıp arama sonucuna yansıtır. Durum kodlarının 5 kategorisi vardır ve bu kategoriler 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlar. Sitelerinin sayfa sayıları gerek az gerekse de çok fazla olduğundan site sahiplerinin bu kodları kontrol etmeleri ve yanlışlık olmadığından emin olmaları gerekmektedir. SEO (Search Engine Optimization) (arama motoru optimizasyonu) açısından da son derece önemli olan ve en çok karşılaşılan 7 durum kodu aşağıda belirtilmektedir.

200

Server (sunucu), isteği başarıyla işlemiştir ve genellikle bu, server’ın (sunucunun) istenen sayfayı sağladığı anlamına gelir. 200 kodu sitenin aktif / çalışır durumda olduğunu Google Bot’una (Google robotuna) ve benzeri diğer bot’lara (robotlara) bildirir, Google Bot (Google robotu) ve benzeri diğer bot’larda (robotlarda) bu şekilde sitenin aktif / çalışır durumda olduğunu anlayıp index’leme (indeksleme) işlemine devam eder.

301

En önemli yönlendirme kodlarından bir tanesidir. İstenen sayfa kalıcı olarak yeni bir konuma taşındı anlamını ifade etmektedir. Server (sunucu) bir get veya head isteğine yanıt olarak bu yanıtı verdiğinde, istekte bulunanı otomatik olarak yeni konuma yönlendirir. Bir sayfanın veya sitenin kalıcı olarak yeni bir konuma taşındığını Google Bot’una (Google robotuna) ve benzeri diğer bot’lara (robotlara) bildirmek için bu kodu kullanmalısınız. Sitenizi bir kaç sene önce açtınız, daha sonra yapı değişikliğine veya domain (alan adı) değiştirme yoluna gittiniz. İşte bu durumda 301 kodu sitenizin hayatını kurtaran bir kod olarak karşınıza çıkar. Çünkü yıllardır emek verdiğiniz site veya sayfaların sayfa adresleri de bu değişiklik ile değişecektir. Google ve benzeri arama motorlarının index’leme (indeksleme) mekanizmasını sayfa adresleri üzerine kurduğundan yaptığınız değişikliği Google Bot’larına (Google robotlarına) ve benzeri diğer bot’lara (robotlara) 301 ile bildirmediğiniz sürece eski sayfa adresleriniz ve yeni sayfa adresleriniz olmak üzere Google’da ve benzeri diğer arama motorlarında index’li (indeksli) sayfalarınız oluşur. Bu durum kopya içerik sorununa neden olacak ve kısa zaman içerisinde Google’dan ve benzeri diğer arama motorlarından gelen trafiğiniz dörtte biri veya daha fazla oranda düşecek, eski sıralamalarınız gidecektir. Fakat 301 kodunu doğru kullanırsanız eski sıralamalarınızın yeni sayfa adreslerine geçmesini sağlayabilir, trafik kaybını engelleyebilirsiniz. Burada da en önemli nokta 301 yaparken eski sayfa adreslerinizi birebir yeni adreslerinize yönlendirmeniz gerektiğidir. Yani eskisiteadi.com/setler sayfasının yeni adı yenisiteadi.com/eğitim-setleri ise ilk sayfa adresini ikinci adrese 301 ile yönlendirmeniz gerekmektedir. Bütün site için bu yapıyı kurmanız gerekmektedir. 301 yönlendirmesi server (sunucu) üzerinde yapılması gerekir. 301 Yönlendirmesi .htaccess (Hypertext Access File) (köprü erişim dosyası) aracılığı ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

.htaccess (Hypertext Access File) (köprü erişim dosyası) aracılığı ile tek sayfa yönlendirme için örnek:

Redirect            /eskiadres.html             http://www.yenisiteadi.com/yeniadres.html         [R=301,L]

.htaccess (Hypertext Access File) (köprü erişim dosyası) aracılığı ile komple siteyi yönlendirme için örnek:

 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^.:]+\.)*eskisiteadi\.com\.?(:[0-9]*)?$ [NC]
RewriteRule

302

^/(.*)$ http://www.yenisiteadi.com/$1 [R=301,L]

Geçici yönlendirme çeşidi olarak bilinir. Eğer bir sayfa adresini arama motorunda göstermek isteyip kullanıcının eriştiği yerde başka adres kullanmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Server (sunucu) şu anda isteğe farklı bir konumda bulunan bir sayfayla yanıt veriyor, ancak istekte bulunanın gelecek istekler için özgün konumu kullanmaya devam etmesi gerekiyor. Bu kod, bir get veya head isteği için istekte bulunanı otomatik olarak farklı bir konuma yönlendirmesi bakımından 301 koduna benzer. Ancak Google Bot (Google robotu) ve benzeri diğer bot’lar (robotlar) özgün konumu taramaya ve dizine eklemeye devam edeceğinden bir sayfanın veya sitenin taşındığını Google Bot’a (Google robotuna) ve benzeri diğer bot’lara (robotlara) bildirmek için bu kodu kullanmamalısınız. 302 yönlendirme şekli verimsiz bir yönlendirme şeklidir aslında, arama sonuçlarında hiçbir şeyi değiştirmez.

 

Genelde yapılan hata 301 yerine 302 yapılmasıdır. 302 geçici yönlendirme olduğundan yönlendirilen URL (Uniform Resource Locator) (nizami kaynak bulucu) arama sonuçlarında çıkmaya

devam eder. 302 yönlendirmeleri de .htaccess (Hypertext Access File) (köprü erişim dosyası) aracılığı ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

.htaccess (Hypertext Access File) (köprü erişim dosyası) aracılığı ile sayfa yönlendirme için örnek:

Redirect            /eskiadres.html             http://www.yenisiteadi.com/yeniadres.html          [R=302,L]

404

Server (sunucu) istenen sayfayı bulamıyor. Örneğin; İstek, server’da (sunucuda) bulunmayan bir sayfa için yapılmışsa, server (sunucu) genellikle bu kodu döndürür. 404 kodu da Google Bot’larına (Google robotlarına) ve benzeri diğer bot’lara (robotlara) sayfanın artık var olmadığını bildirir. Böylece Google Bot’ları (Google robotları) ve benzeri diğer bot’lar (robotlar) ilgili sayfayı index’lerinden (indekslerinden) siler bir daha arama sonuçlarında getirmemeye çalışırlar.

500

Server (sunucu) hatayla karşılaştı ve isteği gerçekleştiremiyor. Ziyaret edilmeye çalışan web sitesinde, web sayfasının görüntülenmesini engelleyen bir server (sunucu) sorunu

var anlamına gelir. Web sitesi bakımından veya komut dosyası kullanan etkileşimli web sitelerindeki bir programlama hatasından kaynaklanır.

502

Server (sunucu) hatayla karşılaştı ve bad gateway (geçersiz ağ geçidi) sorunu. Ziyaret edilmeye çalışan web sitesinde, web sayfasının görüntülenmesini engelleyen bir server’da

(sunucuda) bad gateway (geçersiz ağ geçidi) sorunu var anlamına gelir. Server (sunucu) bakımından veya gateway (ağ geçidi) ayarlamaları hatasından kaynaklanır.

503

Server (sunucu) şu anda kullanılamıyor anlamına gelir. Bu çoğu zaman genellikle geçici bir durumdur. Genellikle server’ın (sunucunun) aşırı yüklü olduğu durumlarda server

(sunucu) bu kodu döndürür.

 

Tarih:Sunucu / Host