İçeriğe geç

Kategori: Php

Php Upload Bypass

Dosya isminin değiştirilmesi. Dosya uzantıları sistemin istediği şekilde ayarlanır. Post işlemi yapılınca araya burp vb araçlar ile girilerek örnek shell.php.jpg olarak belirtilen dosyanın uzantısı shell.php olarak değiştirilir ve sisteme post edilir. php phtml, .php, .php3, .php4, .php5, and .inc asp asp, .aspx perl .pl, .pm, .cgi, .lib jsp .jsp, .jspx, .jsw, .jsv, and .jspf…

Php PDO Kullanımı

Veritabanı Bağlantısı mysql_ li fonksiyonlara veritabanına bağlantısı; <?php $baglanti = mysql_connect(“localhost”,”root”,”123456″) or die (); mysql_select_db(“test”, $baglanti) or die ( mysql_error() ); ?> PDO da veritabanı bağlantısı; <?php try { $db = new PDO(“mysql:host=localhost;dbname=test”, “root”, “123456”); } catch ( PDOException $e ){ print $e->getMessage(); } ?> Elbette PDO ile bağlanırken try ~ catch…

Değişkenler, Veri Türleri, Sabit Değişkenler

Değişkenler; $ işareti ile tanımlanırlar. Harf ve ya _ karakteri ile başlarlar. Sayı ile başlayamazlar. Türkçe karakterler içerebilir. Büyük-küçük harfe duyarlıdırlar. (case-sensitive) Atama Operatörü (=) $tayfun = “tayfun erbilen”; $prototürk = “http://prototurk.com”; $_tayfun = “tayfun erbilen”; $Tayfun = “tayfun erbilen 2”; $tayfuN = “tayfun erbilen 3”; echo $tayfuN; Veri Türleri…

Sublime Text Kod Düzenini Sağlamak

Kod düzeni geliştiriciler için oldukça önemlidir.İç içe giren kodları okumak, anlamak ve düzenlemek bir hayli zor, karmaşık ve zaman alıcı bir uğraştır.Oysa ki Sublime Text editöründe uygulayacağımız 30 saniyelik bir işlem ile kod düzenimizi kolayca sağlayabiliriz. Sublime Text üzerinde kodlarımızı düzenlemek için editörün Reindent özelliğini kullanıyoruz.Bu özelliğini kullanabilmek için ilk…